Наукова діяльність

Наукова діяльність студентів включає участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, участь у роботі наукових гуртків,  наукових семінарах кафедри. Спільно з викладачами кафедри студенти беруть участь у науково-практичних конференціях регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівня, мають публікації у наукових збірниках та фахових виданнях з отриманням сертифікатів учасника. За результатами захисту дипломних робіт за рівнем вищої освіти  «магістр», кращих випускників було рекомендовано до вступу в аспірантуру.