Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 206 Садово-паркове господарство

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

 

Освітній ступінь:
Магістр (1,4 років)

 

САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО – це невід’ємна складова житлового-комунального господарства різноманітних населених пунктів, а також основа господарювання в міських парках, ботанічних садах та профільних об’єктах природно-заповідного фонду (парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва). Фахівець з садово-паркового господарства створює оптимальні санітарно-гігієнічні та естетичні умови життя в містах використовуючи зелені насадження, організує їх вирощування і догляд за ними. Підготовку сучасного фахівця з садово-паркового господарства забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (озеленення населених місць, комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів квітникарство, менеджмент і маркетинг в садово-парковому господарстві, садово-паркове будівництво та ін.), а також  дисциплін загального циклу (ботаніка, геодезія, фізика, фізіологія рослин, ґрунтознавство, селекція і генетика декоративних рослин та ін.).

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Фахівець садово-паркового господарства» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Магістр садово-паркового господарства, інженер (професіонал) садово-паркового господарства».

                                    

Освітній ступінь бакалавра з садово-паркового господарства є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому університеті.

  

Навчання здійснюється в лекційних залах та науково-навчальних лабораторіях, які обладнані сучасною аудіо- відеотехнікою. В університеті є велика бібліотека з великим обсягом навчальної та наукової літератури з читальним залом де є можливість виходу до мережі Інтернет. Частина практичних занять з професійної підготовки проводиться на агробіологічному комплексі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

                                   

Базами для проведення навчальних та виробничих практик є: Ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна м. Київ, управління житлово-комунального господарства міста Мелітополя, ТОВ «Мелітопользеленбуд», Приазовський національний природний парк, ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство».

                            

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

- Використовувати нормативно-довідкові та планово-картографічні матеріали для проведення польових лісотаксаційних робіт з метою вирішення садово-паркових та меліоративних завдань.

- Виконувати підготовку, погодження і затвердження договірної документації на проектно-обстежувальні роботи.

- Розроблювати та оформлювати графічні матеріали у обсязі достатньому для обгрунтування прийнятих проектних рішень.

- Використовуючи фітопатологічні та ентомологічні довідково-методичні матеріали, проводити визначення основних ентомошкідників і збудників фітозахворювань та оцінювати санітарний стан насаджень у відповідності з санітарними правилами.

- Відповідно до біологічних особливостей деревних порід проводити різні способи селекційних щеплень в теплицях, розсадниках, натурних посадках, використовуючи спеціальні інструменти та матеріали і розроблені рекомендації.

- Розробляти схеми висівання насіння та застосовувати ефективні агротехнічні прийоми вирощування садивного матеріалу в теплицях, розсадниках, відкритих площах відповідно до нормативних вимог.

- На основі «Проекту лісорозплідника» забезпечити підготовку площі для висаджування садивного матеріалу чи висівання насіння деревних та чагарникових порід вручну чи із застосуванням знарядь, механізмів та машин.

- Відповідно до розроблених проектів створювати і формувати газони, квіткові композицій з використанням машин та механізмів.

- Відповідно до діючих положень та інструкцій проводити аналіз виробничої діяльності та складати звіти за типовими формами.

 

ПОСАДИ

Випускник освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» може займати:

  • начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у промисловості;
  • керівники малих підприємств без апарату управління в сільському господарстві;
  • консультанти в галузі сільського господарства.

 

Фахівець за галузевою типовою номенклатурою може займати первинні посади:

  • старший майстер зеленого господарства;
  • начальник лісорозсадника;
  • технічний керівник виробничої дільниці;
  • технічний керівник меліоративної дільниці;
  • інспектор з охорони природи;
  • технік-лісопатолог.

 

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Робочі місця в компаніях, підприємствах та інститутах сільськогосподарського та житлово-комунального сектора, в сфері охорони навколишнього середовища.