Про спеціальність

 

Наші випускники є успішними та відомими людьми міста, України, реалізовують себе за кордоном.

Відомі випускники спеціальності біологія

Яковлєва Євгенія Віталіївна – вчитель вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ №25 м. Мелітополя, «Заслужений вчитель України», «Соросівський вчитель»

Мальцева Ірина Андріївна – професор, доктор біологічних наук, «Відмінник освіти України», перший проректор МДПУ ім. Богдана Хмельницького

Грушко Тетяна Анатоліївна – професор, науковий співробітник Чиказького університету (США)

Беляєва О.І. – вчитель вищої категорії, вчитель-методист, заступник директора з методичної роботи гімназії №5 м. Мелітополь

Дубініна Олена В. – керуюча справами Мелітопольського виконкому​

Семікін Михайло Олександрович – завідувач відділу культури у м. Мелітополь, викладач МДПУ ім. Богдана Хмельницького

 

 

Освітній процес реалізується в таких формах: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття та консультації, практики, контрольні заходи, самостійна робота.

       Лекційні заняття проводяться у спеціалізованих сучасних аудиторіях з багатою матеріально-технічною базою. Для проведення практичних та лабораторних занять аудиторії забезпечені спеціальних обладнанням та наглядним матеріалом

 

     

 

       Для формування професійних компетенцій у студентів, закріплення теоретичного матеріалу при опануванні низки дисциплін, набуття практичних навичок і підготовки та виконання курсових робіт програмами передбачені навчальні та виробничі практики. Базами для проведення цих практик є агробіологічний комплекс МДПУ, навчально-польове відділення «Forest-city», навчально-польові бази с. Богатир та с. Степанівка, національні природничі заповідники та ботанічні сади, підприємства міста та області, лабораторії та центри моніторингу.

       Також на факультеті функціонують три музеї: ботанічний, зоологічний та анатомічний.

       У корпусі є комп'ютерні класи, де можна безкоштовно користуватися інтернетом. Відкритий wi-fi доступ у навчальних корпусах.

Функціонує бібліотека, де ви можете:

·        Користуватися документами з фондів бібліотеки 

·        Користуватися мережею Internet (безкоштовно)

·        Робити копії на зовнішні носії 

·        Отримувати через МБА твори, яких немає в фондах нашої бібліотеки 

·        Користуватися читацькими каталогами і картотеками 

·        Отримувати консультації фахівців бібліотеки 

·        Отримувати бібліотечно-бібліографічні довідки 

·        Систематизувати свої публікації за таблицями УДК, ББК

·        Знайомитися з новими творами друку на переглядах і виставках