Наукова діяльність

Студенти-філософи беруть активну участь у діяльності наукового гуртка «IDEA», у конференціях та семінарах різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських, мають публікації у фахових виданнях України, Литви, Білорусі, Болгарії, Польщі, Чехії та ін.

Студенти щороку займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософії.

Набуті вміння й навички наукового пошуку значно розширюють можливості студентів, зокрема дозволяють займатись у подальшому науково-дослідницькою діяльністю, постійно підвищувати свій фаховий рівень
Освітній процес зі спеціальності забезпечується висококваліфікованими фахівцями кафедри філософії.
Особливим є підхід викладачів кафедри щодо проведення занять, а саме: впровадження інноваційних форм роботи зі студентами (проведення брейн-рингів та КВК), проведення навчальних практик. З метою методичного забезпечення студентів викладачами кафедри була створена бібліотека сучасної філософської літератури, що дозволяє розширити кругозір і підвищити пізнавальний інтерес майбутніх філософів-аналітиків.
Діяльність кафедри сприяє зростанню зацікавленості студентів своєю професією, розвитку фахових компетентностей та комунікативних здібностей, необхідних майбутньому аналітику.