Наукова діяльність

Наукова робота студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу вищої школи і важливим складником формування професійних компетентностей майбутнього педагога та охоплює усіх студентів Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, діяльність яких відбувається у співпраці кафедр та міжкафедральної науково-практичної лабораторії художньо-виконавської і педагогічної самореалізації педагога-музиканта (кафедра теорії і методики музичної освіти та хореографії і кафедра інструментального виконавства та музичного мистецтва естради).

       Наукові здобутки студентської молоді втілюються :

       а) у  доповідях на щорічній звітній науковій конференції викладачів та студентів та щорічній Декаді студентської науки та студентських конференціях інших вишів, виступах на міжнародних, всеукраїнських та регіональних  науково-прктичних конференціях  та семінарах;

       б) в публікаціях у періодичному збірнику наукових статей студентів “Студентський меридіан”, “Магістерські читання”, в журналі “Евріка” та інших виданнях університету; у фахових виданнях України  та зарубіжних виданнях, які публікуються за результатами роботи конференцій, симпозіумів, семінарів міжнародного рівня;

       в) у підготовці та участі в університетському іменному конкурсі студентських наукових робіт;

       г)  в участі  у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із галузі “Педагогічні науки”;

       д)  участі в олімпіадах  та творчих виконавських конкурсах