Наукова діяльність

Наукова робота студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу вищої школи і важливим складником формування професійних компетентностей майбутнього педагога та охоплює усіх студентів Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти, діяльність яких відбувається у співпраці кафедр і між кафедральної лабораторії.

       Наукові здобутки студентської молоді втілюються:

     а) в участі у науково-практичних семінарах з підвищення кваліфікації та майстер-класах провідних педагогів-хореографів;

     б) у  доповідях на щорічній звітній науковій конференції викладачів та студентів та щорічній Декаді студентської науки та студентських конференціях інших вишів;

      в)  участі в олімпіадах  та творчих виконавських конкурсах різного рівня