Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 024 Хореографія

 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 024 Хореографія

 

Освітні ступені:

Бакалавр (3,10 років)
 

 

ЗНО

Українська мова і література

Історія України

Творчий конкурс

 

Програма підготовки фахівців за спеціальністю 024 Хореографія базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності загальної хореографічної освіти, проблеми хореографічного навчання і виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення засобами хореографічно-педагогічної та художньо-просвітницької діяльності хореографа. Програма передбачає широку художньо-просвітницьку і концертну діяльність, участь у різноманітних фестивалях і творчих конкурсах, наскрізну педагогічну практику.

Підготовку сучасного хореографа і керівника хореографічного колективу забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін: методика роботи з хореографічним колективом, мистецтво балетмейстера, теорія і методика викладання класичного танцю, теорія і практика народного танцю, теорія і методика викладання бального танцю, історія хореографічного мистецтва, теорія і практика сучасного танцю, постановка концертних номерів, ритміка, теорія і методика викладання історико-побутового танцю, напрями сучасної хореографії, народний костюм і сценічне оформлення танцю та ін.

 

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням освітньої кваліфікації «Бакалавр освіти» і професійної кваліфікації «Хореограф, керівник хореографічного колективу» .

Навчальний процес за спеціальністю 024 Хореографія відбувається в спеціалізованих аудиторіях, де проводяться лекції, практичні і семінарські заняття; в науково-навчальній лабораторії хореографічно-виконавської та професійно-педагогічної самореалізації майбутнього хореографа. Кафедри мають приміщення для наукових досліджень, самостійної роботи студентів, які забезпечені методичними розробками та необхідним устаткуванням.

Базами педагогічної практики є загальноосвітні навчальні заклади м. Мелітополь та Мелітопольського району.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

За освітнім ступенем бакалавра:

 • вирішує педагогічні, навчально-виховні і науково-методичні задачі з урахуванням вікових й індивідуально-типологічних, соціально-психологічних особливостей учнівських колективів і конкретних педагогічних ситуацій;
 • веде педагогічну роботу; визначає ступінь і глибину засвоєння навчального програмного матеріалу, прищеплює учням навички самостійного опанування й поповнення знань; користується різноманітними методами і формами навчання, прогресивними прийомами керівництва навчальною, суспільною, творчою діяльністю учнівських колективів;
 • використовує навички, що були сформовані й розвинуті під час вивчнення дисциплін професійноі практичної підготовки;
 • організовує шкільні творчі хореографічні колективи й керувати їх виконавською діяльністю;
 • аналізує, узагальнює і поширює передовий педагогічний досвід; систематично підвищує свою професійну кваліфікацію;
 • застосовує раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації; орієнтується в спеціальній професійній та мистецтвознавчій літературі за профілем підготовки та із суміжних галузей знань; здійснювати науково-дослідну і методичну діяльність;
 • використовує новітні освітні технології й сучасні технічні засоби навчання;
 • на практиці застосовує знання в області наукової організації й охорони праці;
 • веде хореографічно-просвітницьку і профорієнтаційну роботу.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

 • хореограф у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • керівник шкільних гуртків та шкільних хореографічних колективів;
 • керівник дитячих хореографічних колективів;
 • керівник хореографічних студій, гуртків художньої самодіяльності, дитячих самодіяльних колективів.

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-               у навчальних закладах освіти (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії), обіймаючи хореографа, керівників шкільних гуртків та шкільних хореографічних колективів;

-               у мистецьких навчальних закладах (дитячі школи мистецтв) на посадах вчителів дисциплін виконавського спрямування, керівників дитячих хореографічних колективів;

-               у закладах культури і мистецтв (Будинки культури, Палаци творчості дітей та юнацтва тощо) в якості керівників хореографічних студій, гуртків художньої самодіяльності, дитячих самодіяльних колективів;

-               у дошкільних закладах освіти (дитячі садки, приватні центри дошкільної підготовки дітей) на посаді керівників хореографічних гуртків.

 

Навчання студентів У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького за спеціальністю 024 Хореографія передбачає їх активну участь у загальноуніверситетських, міських, обласних культурно-просвітницьких заходах, мистецьких фестивалях та конкурсах різного рівня.