Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 013 Початкова освіта

 

Магістр

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Освітній ступінь магістра

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Термін навчання 1,4 років

 

 

Учитель початкових класів – це найгуманніша, творча і потрібна професія, яка є фундаментом всім іншим професіям у світі. Спеціаліст цього профілю відіграє важливу роль у формуванні особистості кожного учня. Тому кожен з нас пам’ятає свого першого вчителя – керівника початкових класів. Він – педагог, вихователь, психолог, музичний керівник в одній особі. Учитель початкових класів – це людина, яка першою зустрічає першокласника в школі, допомагає йому адаптуватися серед однолітків і влитися в процес навчання.

Тільки ця професія вирішує багато хвилюючих питань у житті дитини. Це навіть не професія, а спосіб життя. Це усвідомлення величезної відповідальності перед державою, суспільством, і насамперед, перед учнями. Адже вчитель початкових класів грає відповідальну роль у формуванні кожного учня, людина, від якої багато в чому залежать долі дітей. Це професія за станом душі.

Тільки перший учитель залишається в серцях кожного учня і супроводжує їх все життя.

 

Обовязки фахівця

Учитель початкових класів має бути підготовлений до вирішення наступних професійних завдань:

 •         проводити навчання учнів у школах, ліцеях та гімназіях з загальноосвітніх предметів;
 •         використовувати найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання;
 •         забезпечувати дотримання навчальної дисципліни;
 •         планувати навчальний матеріал з усіх предметів;
 •         забезпечувати виконання навчальної програми;
 •         брати участь у методичній роботі;
 •         аналізувати успішність учнів;
 •        керувати предметними гуртками;
 •       формувати вміння і навички самостійної роботи учнів;
 •      стимулювати пізнавальну діяльність і навчальну мотивацію;
 •      домагатися міцного і глибокого засвоєння знань, вміння застосовувати знання на практиці;
 •      брати участь у роботі з батьками;
 •      оформляти і оснащувати навчальний кабінет;
 •      вивчати і враховувати індивідуальні особливості учнів;
 •       проводити додаткові факультативні заняття;
 •           консультувати батьків з метою спільного виховання, розвитку та навчання дитини.

 

Учитель початкових класів повинен досконало знати:

 •           предмет, методику його викладання;
 •           педагогіку, вікову і соціальну психологію;
 •           форми і методи навчання, розвитку та виховання учнів;
 •           основи гігієни та педіатрії, етики та естетики.

 

Учитель початкових класів повинен бути ерудований з широкого кола питань.

Необхідні якості:

Професійні: спеціальні знання.

Особистісні: комунікабельність, організованість, пунктуальність, творчий підхід.

Робота з дітьми вимагає від учителя високої концентрації уваги, витримки, терпіння, оперативної і довготривалої пам’яті.

Професія педагога висуває свої вимоги: розвинені комунікативні якості, хороша дикція, чітка грамотна мова, гучний голос, вміння захопити своїм предметом, ерудиція. Також вчителю початкових класів важливо володіти музичними та художніми здібностями.

 

Обовязки:

Ведення основних предметів у початковій школі, індивідуальна робота з дітьми і їх батьками.

 

Студенти спеціальності „Початкова освіта” за навчальним планом проходять навчальну та педагогічну практики.

Навчальна (польова) практики з основ природознавства проводиться як у межах м. Мелітополя, так і за його межами (Агробіологічний комплекс університету, краєзнавчий музей, природний об’єкт с. Терпіння, р. Молочна, історико-археологічний музей-заповідник Кам’яна Могила, міський парк ім. М.Горького).

Під час практики студенти проводять фенологічні спостереження, виконують практичні роботи. В початковій школі для формування компетентності учня, а також для екологічного та естетичного виховання вчителю необхідні знання про культурні, декоративні, кімнатні рослини. Програмою передбачено ознайомлення їх із морфологічними ознаками та умовами вирощування. Регіональні особливості краю відрізняються значними плодовими насадженнями. Під час практики передбачені тематичні екскурсії під час яких студенти ознайомлюються з методикою їх проведення в початковій школі. Матеріал навчальної практики студенти використовують для підготовки курсових дипломних та магістерських робіт. Студенти складають індивідуальні та групові звіти.

Педагогічні практики передбачені для студентів ІІ-ІV курсів стаціонарної та ІV курсу заочної форм навчання. Практика у студентів стаціонару проводиться у базових школах м. Мелітополя та за місцем проживання студентів під керівництвом викладачів-методистів. Педагогічна практика студентів заочної форми навчання проходить у навчально-виховних закладах за місцем основної роботи студентів.

 

Місце роботи та карєра:

Вчитель початкових класів в загальноосвітніх навчальних закладах, спеціалізовані школи і дитячі садки, установи культури та додаткової освіти, приватні школи.

Учитель початкових класів може пройти курси підвищення кваліфікації, продовжити навчання в аспірантурі і тим самим просунутися по адміністративній драбині. Учитель початкових класів може піднятися по кар’єрних сходах до посади завуча по початковій школі, заступника директора з різних напрямків діяльності, директора школи. Досвідчені, успішні і націлені на зростання кар’єри педагоги можуть в перспективі організувати свою приватну школу.

Найчастіше професійне зростання пов’язане з освоєнням нових прийомів і способів роботи, постійним оновленням знань.

Учитель початкових класів може займати посади педагога-організатора, педагога-психолога, педагога додаткової освіти в загальноосвітніх, культурно-дозвіллєвих та спортивно-оздоровчих установах різного відомчого підпорядкування, правоохоронних, адміністративно-територіальних органах, громадських організаціях, фондах, приватних і комерційних структурах .