Наукова діяльність

АУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

         Студенти-філологи беруть активну участь у діяльності наукових гуртків та лабораторій:

  • наукового гуртка кафедри української і зарубіжної літератури «Літературознавчі студії»;

  • наукового гуртка кафедри української мови «Дивослово»;

  • лабораторії філологічних досліджень.

Кінцевим результатом роботи в студентських наукових групах є написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Студенти беруть активну участь у конференціях та семінарах різних рівнів: міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських. Вони мають публікації у фахових виданнях України, Білорусії, Болгарії, Польщі, Росії, Чехії та ін

Лауреат V Міжнародного мовно_літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка з науковим керівником доцентом Т.М. Шаровою      Всеукраїнська наукова конференія в Запорізькому національному університеті

Студенти щороку беруть участь і є лауреатами Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка, Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови і літератури з методиками викладання, слов’янських мов і літератур, ґендерних досліджень.

Щороку кафедрою української і зарубіжної літератури проводиться студентський науковий колоквіум, який щоразу має різні форми представлення результатів досліджень (конференції, круглого столу, постер-сесії тощо).

         Набуті вміння й навички наукового пошуку значно розширюють можливості студентів, зокрема дозволяють займатись у подальшому науково-дослідницькою діяльністю, постійно підвищувати свій фаховий рівень

Міжнародна науково-культурна акція "Квадратура трикутника" м. Харків   Міжнародна науково-культурна акція "Квадратура трикутника" м. Харків