Наукова діяльність

Студенти спеціальності 014.02  «Середня освіта. Мова і література (англійська)»  є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та предметних олімпіад.

ереможці конкурсів наукових робіт

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ

Наші студенти також постійно беруть участь у наукових семінарах та конференціях різного рівня

Бакалавр спеціальності може продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Германські мови», «Управління навчальними закладами», «Педагогіка вищої школи»