Про спеціальність

КАФЕДРА ІСТОРІЇ

 

Галузь знань:  01 Освіта

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Освітній ступінь:
Магістр (1,4 років)

 

014.03 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) – це можливість освоєння специфіки освітнього процесу з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації та рівня розвитку особистості з предметної галузі «Історія». Засвоєння основ історичного підходу до розуміння методологій, інструментів та проблем, які відносяться до всіх основних хронологічних періодів історії, від історії стародавнього світу до новітньої. Області спеціалізації: викладання місцевої історії.

 

ПРАКТИКИ:

  1. Педагогічна – в середніх загальноосвітніх школах.
  2. Навчальна практика – археологічна, етнографічна, архівна, музейна, комплексна з історії.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ОСВІТИ

Посади (за наявності диплома бакалавра) в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Випускник може бути підготовлений до продовження освіти в магістратурі.

Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією ж галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або ж суміжною.

Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-керівницької діяльності в системі освіти України, відповідно до отриманої спеціальності. Магістри можуть працювати викладачами (асистентами) у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації.

Випускник може бути підготовлений до продовження освіти в аспірантурі.

Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної й організаційно-керівницької діяльності в системі освіти України та органах державної влади й місцевого самоврядування, відповідно до отриманої спеціальності. Магістри можуть працювати викладачами (асистентами) у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації.

Випускник може бути підготовлений до продовження освіти в аспірантурі.