Про спеціальність

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014.02 Середня освіта (Мова та література (німецька))

 

Галузь знань:  01 Освіта

 

Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова та література (німецька)) Спеціалізація: Мова та література (англійська)


Освітній ступінь:
Магістр (1,4 років)

 

Оволодіння спеціальністю Середня освіта (Мова та література (німецька)) – це соціальна та професійна здатність використовувати знання в галузі філології (німецької та англійської мов та зарубіжної літератури), для обробки експериментальних даних і мовних явищ і процесів; можливість застосовувати мовні явища для освоєння теоретичних основ і практичного оволодіння пошуковими методами; володіння навичками роботи з комп’ютером на рівні впевненого користувача; формувати іншомовну соціокультурну компетенцію тих, хто навчається тощо.

Підготовку сучасного філолога забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (основна та друга іноземна мови, зарубіжна література, низка теоретичних курсів з основної та другої іноземної мови тощо).

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Вчитель німецької, англійської мов та світової літератури» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Викладач німецької мови та світової літератури. Вчитель англійської мови загальноосвітніх середніх закладів». Освітній ступінь бакалавра з Мови і літератури (німецької) є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому університеті.

Навчання здійснюється в лекційних залах та аудиторіях для практичних занять; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних філологічних лабораторіях та кабінетах, центрі вивчення іноземних мов тощо.

Базами практики є загальноосвітні та спеціалізовані школи м. Мелітополя та району, літні дитячі оздоровчі табори Запорізької області, коледжі, технікуми, приватні і державні установи, редакції засобів масової інформації тощо.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

 • застосовувати основні знання з галузі педагогіки на практиці;
 • застосовувати основні знання з галузі філології на практиці;
 • організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
 • налагоджувати ділову комунікацію у професійній сфері, знати основи ділового спілкування, навички роботи в команді;
 • керувати процесом сталого функціонування і розвитку навчально-виховної системи;
 • формувати іншомовну мовленнєву компетенцію учнів;
 • аналізувати й прогнозувати навчальну діяльність учнів, а також професійну діяльність (як власну, так й інших вчителів);
 • планувати і творчо конструювати навчально-виховний процес з іноземної мови;
 • проводити уроки і позакласні заходи з іноземної мови з урахуванням особливостей навчання учнів певного ступеня тощо.

 

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня «бакалавр»:

Вчитель німецької мови

Вчитель англійської мови

Вчитель світової літератури
 

Для освітнього ступеня «магістр»:

Викладач вищих закладів освіти німецької, англійської мов та світової літератури.

Вчитель німецької, англійської, мов та світової літератури загальноосвітніх середніх закладів.

Журналіст

 

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • в освітніх закладах будь-яких типів і видів (вищі навчальні заклади, загальноосвітні школи, дошкільні заклади, допоміжні школи, школи-інтернати для дітей з дефектами розвитку, дитячі будинки, інтернати тощо);
 • ЗМІ тощо.

 

Випусковою для спеціальності є кафедра німецької філології.

 

 

Кафедра німецької філології

 

Кафедра німецької філології функціонує від моменту створення факультету. Викладачі кафедри дбають про перспективу розвитку кафедри: беруть участь у різних Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікують наукові статті, підтримують контакти з німецькомовними країнами, з Німецьким центром Гете-Інституту. Деякі викладачі кафедри пройшли науково-педагогічне стажування у Німеччині та Австрії. Наукові дослідження кафедри знайшли відображення у 220 публікаціях. Студенти, які опановують німецьку мову, мають можливість щороку виїжджати на практику до Німеччини.

 

Рисунок1.jpg

Виступ ансамблю народної німецької пісні «Едельвейс» за участю

канд.філол.наук, ст. викладача кафедри Клименко О.В.

Навчальний процес забезпечують 9 висококваліфікованих викладачів. Усі викладачі кафедри мають значний досвід роботи у вищому навчальному закладі та мають високий рівень науково-методичної підготовки.

У період шкільних канікул (осінніх, зимових, весняних) на кафедрі німецької філології працює консультаційний центр з питань підготовки випускників шкіл до ЗНО. Консультації можуть отримати всі охочі.

DSC05252

Асистент кафедри німецької філології Єпіфанцева Л.А. під час проведення профорієнтаційної роботи в  школах міста та району

 

Під керівництвом канд.філол.наук, доцента Жигоренко І.Ю. на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Сучасні тенденції розвитку німецької філології». У межах роботи гуртка студенти займаються проблемами сучасного дослідження німецької мови. Керівником гуртка викладаються актуальні напрямки досліджень.

 

Vihovna_robota_1

Студенти І курсу – переможці щорічного конкурсу

«Дебют першокурсника»

Кафедра німецької філології підтримує зв’язки з Гете-інститутом, який здійснює інформаційне забезпечення та знайомить із новинками у методичній літературі, конкурсами, які проводяться провідними німецькими вищими навчальними закладами освіти, забезпечує участь у міжнародних семінарах, курсах підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри.

Викладачі кафедри протягом навчального року беруть участь у фахових науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные вопросы мировой науки – 2013» (м. Софія, Болгарія) – Publishing house Education and Science s.r.o.; Міжнародна науково-практична конференція «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності» – Бухарестський університет (Universitatea din București), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Херсонський державний університет; Університети міст Німеччини, Гете-інститут (Мюнхен) – стажування викладачів кафедри та студентів; Гете-інститут (м. Мелітополь, м. Київ) – підвищення рівня кваліфікації, участь викладачів і студентів у міжнародних семінарах за підтримки Гете-Інституту.

Викладацький склад кафедри

 

Кафедрою німецької філології здійснюється активна виховна робота зі студентами факультету. Традиційними стали Тижні німецької мови, які проводяться щорічно і згуртовують викладачів та студентів. Не менш цікавими є «Літературні вітальні», метою яких є знайомство студентів із зразками класичної та сучасної німецькомовної поезії, а також розвиток їхнього креативного мислення. Основною й невід’ємною частиною виховної роботи є проведення виховних годин. Куратори пропонують широкий спектр цікавих і  актуальних тем для обговорення, проводять традиційні Дні німецької кухні, вікторини, які проходять у формі аудиторних навчально-виховних заходів, що моделюють різноманітні аспекти діяльності студентів і забезпечують умови комплексного використання їхніх знань як предмету професійної діяльності.

 

Викладачі кафедри проводять вікторину в рамках  Тижня німецької мови «Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten Deutschland»

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 «Середня освіта (Мова і література (німецька))»

«Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)»

Контакти:

Електронна пошта кафедри: nim-kaf@mail.ru

Сайт кафедри: www.filolog.mdpu.org.ua.

Контактний телефон: 098 726 25 51 (доцент Жила Наталія Володимирівна).